• slika1.jpg
  • slika1a.jpg
  • slika2.jpg
  • slika2a.jpg
  • slika2aa.jpg
  • slika3a.jpg
  • slika5.jpg
  • slika6.jpg
  • slika6a.jpg
  • slika8.jpg
  • slika9.jpg

12/04/2015  Sandra i Oliver Bosnić pohodili su 39. Marathon de Paris. Na maratonu koji je jedan od najmasovnijih i najljepših u svijetu trčalo je 41503 osoba. Uz takvu masovnost, ljepotu i dobre uvjete za trčanje Sandra i Oliver ostvarili su svoje najbolje rezultate u maratonu. Sandra (49) je zauzela 30120 mjesto sa vremenom 4:39:34 dok je Oliver (53) bio 3175. sa vremenom 3:16:53

3175. Oliver   3:16:53
30120.  Sandra   4:39:34